• destek@ceviririz.com
  • 0530 477 8090 - 0505 688 6090

Tayca Tay Kaday dilleri arasında yer alan Güneybatı Tay dilleri koluna bağlıdır. Tayland’ın Milli ve resmi dili olarak bilinen Tayca’nın köken olarak Çin’de olduğuna inanılmaktadır. Tayland’da yaşayan halkın anadili olarak kullanmasının yanında Güneydoğu Asya bölgesinin Avustronezyan ve Sino-Tibet  dil ailesine bağlı olduğu düşünülmektedir. Dilin özellikleri arasında ses perdeli ve analitik bir dil olarak bilinir. Ton olarak telaffuz edilirken karmaşık bir dil olarak görülebilir. Bu sebeple de Tay dili öğrenmek oldukça zordur. Dünya da Tayland dışında farklı ülkelerde Tayca kişi bilen sayısı ise oldukça azdır.  Konuşan kişi sayısı ise 20.421.280 kişi tarafından konuşulmaktadır. Yazı dilinde kullanılan Tay alfabesidir.

Tayca Dilinin Tarihsel Gelişimi

Tayca, Tayland’ın resmi dili olmasının yanında Avustroasyatik diller kısmında olduğu düşünülür. Tay dili 15.yy da kullanıma başlanmıştır. M.S 1000 senesinde ortaya çıkan Tayca, gelişimini tamamlarken 17. ve 18. yy edebi eserlerinin günümüze oldukça az sayıda ulaşmıştır. 20. Yy da ise Tay edebiyatı ile ilgili birçok eser yazılmıştır. Dil ile ilgili mitolojik hikayelerden edebi eserlere kadar günümüze ulaşan birçok edebi yapıt bulunmaktadır. Dilin ilk olarak ortaya çıktığı tarihte en eski Tayland kozmolojik eserlerinden biri olan "Kral Ruang'a Göre Üç Dünya" 14. Yy da yazılmış en eski inceleme metni olarak bilinir.

Tayca Tercümenin Önemi

Tayland dilinin tarihsel gelişim süreci ve konuşan kişi sayısına bakıldığında günümüzde ülkeler arası iletişimin dinamik kazandığı bir dil olduğu görülmektedir. Özellikle de gezi için ziyaret edilen ülkede giden kişiler tarafından pasaport veya vize belgelerinin çevirisi büyük önem kazanmaktadır. Aynı zamanda eğitim için Tayland’ı seçen kişiler için de önemi oldukça fazladır. Dilin telaffuzu zor olduğu gibi aynı zamanda farklı ses tonları ile söylenmesi gerekir. Bu sebeple de birçok ses perdesi olan Tay dilini konuşan kişi sayısı ise oldukça azdır. Çevirinin önemi orada yaşamak isteyen veya ziyaret eden kişiler için büyüktür. Bu sebeple de tercüme için istenilen birçok metin veya sözlü çeviri için hizmet vermekteyiz. Alanında uzman tercümanlar tarafından ekip çalışması ile hazırlan belgeler zamanında istenilen kalitede https://www.tercume.ceviririz.com olarak teslim edilir. Hem Tayca hem de farklı dillerde hizmet vermeye devam ediyoruz.