• destek@ceviririz.com
  • 0530 477 8090 - 0505 688 6090

Ukraynaca Hint Avrupa dillerinin Baltık Slav grubunda yer almasının yanında aynı zamanda Doğu Slav dillerine aittir. Resmi dil olarak Ukrayna’da kabul edilmiştir. Aynı zamanda Belarus, Bosna Hersek, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Moldova, Romanya, Polonya, Sırbistan ve Slovakya tarafından da kabul edilmiş bir dildir. Ukraynaca dilinde kullanılan yazı sistemi ise Kiril alfabesidir. 33 harften oluşan dilde aynı zamanda 38 fonem bulunmaktadır. Yazım dili fonetik ilkelere göre yazılmaktadır. Ukraynaca 17.yy sonlarından beri kullanılan bir eski bir dildir. Rusça ile benzerlik göstermesinin en büyük sebebi ise Rusya’nın da Ukrayna gibi Kiril alfabesi kullanıyor olmasıdır. Dünyada konuşan kişi sayısı ise 36.028.490 olarak bilinmektedir.

Ukraynaca’nın Tarihsel Gelişimi

Tarihsel gelişimi ile Ukraynaca, dilbilimcilere göre Orta Çağdan günümüze kadar ulaşmış ve gelişimini zamanla tamamlanmıştır. Knev Knezliğinin Eski Doğu Slavcasına kadar uzanan bir tarihe sahiptir. Kiev Knezliği zaman içerisinde sağılması ile Ukraynaca  “Rutence” adlı bir formda kullanılmıştır. Ukraynaca 17.yy sonlarına doğru yaygın bir kullanıma sahiptir. Zamanla gelişen Ukraynaca edebi anlamda da dilin en iyi şekilde kullanımı ile Rus devriminden sonra kendi özünü korumaya devam etmiştir.

Ukrayna Tercümenin Önemi

Ukrayna dili gelişimi ve alfabetik yapısı ile Rusçaya oldukça benzerlik gösterir. Bu sebeple de dilin hem fonetik hem de semantik unsurları benzer bir kullanıma sahiptir. Telaffuz biçimi ise zor olarak bilinse de kullanımı ve çeviride ki önemi büyüktür. Günümüz Ukrayna’sında her alanda gelişim göstermiş bir ülke olmasının yanında uluslar arası bir iletişim ağını genişletebilmek adına çeviriye ihtiyaç vardır. Bu sebeple de her dile çeviri yapılması gereken Ukrayna dili, istenilen hedef dile aktarımı kusursuz olmalıdır. Ukraynaca çeviriler yapılırken istenilen konular ise,

·          Ardıl tercüme

·        Simültane tercüme

·         Edebi tercüme