• destek@ceviririz.com
  • 0530 477 8090 - 0505 688 6090

Türkmence Türk dilleri arasında Oğuz grubunda yer alan Şaz Türkçesi kısmındadır. Çağdaş Türk yazı dilleri arasında gelen Türkmence, Oğuz öbeği içerisinde bulunan ve dünyada konuşan kişi sayısı ile 6.748 milyon olarak belirlenmiştir. Türkmenistan’da ki Türkmenler tarafından konuşulan dil aynı zamanda ülkenin resmi dilidir. Çevresinde bulunan Afganistan ve İran sınır bölgelerinde bulunan Türkmenler tarafından da konuşulmaktadır. Şaz Türkçesi kısmında yer alan Türkmence, Latin yazı sistemi ile yazılmaktadır. 1993 senesinde resmileşen yazı sistemi otuz harften oluşur.                                               

Türkmence’nin Tarihsel Gelişimi

Türkmence 9. Ve 11yy arası çıktığı tahmin edilmektedir. Türkmenceyle yazılmış en eski metinler ise Ahmed Yesevî’nin şiirleri ve Ali’nin Kıssa-i Yûsuf’u olduğu düşünülmektedir. 15 yy sonrasında Osmanlı Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesi yazı dilini etkilemiştir. Türkmence ilk edebi eser 18.yy sonrasında verilmiştir. Ünlü isimlerden Mahtumkulu Firaki Türkmen edebiyatının önde gelen temsilcilerinden biridir.Dilde Oğuzca’ya ait benzerlikler bulunsa da Çağatayca tesirinde gelişmiştir. Aynı zamanda Türkmence, Türkçeye en yakın dil olarak bilinir. 1993 tarihinde Latin harflerine geçilmesi kararlaştırıldı. 1 Ocak 2000 tarihinde ise tamamen Latin harflerine geçiş yapmıştır. İran ve Afganistan’da ise Türkmence halen Arap alfabesi ile yazılmaktadır.

Türkmence Tercümenin Önemi

Türkmence, geçmişten günümüze gelişimini tamamlayıp Türkmenistan’ın resmi dili olarak kullanılmaktadır.  Dünyada 6.748 milyon kişi tarafından konuşulan ve zamanla azalım gösteren bir dildir. Bu sebeple de önemli diller arasında gelir. Türkmence dilinin çevirisi eğitim, turizm, edebi, hukuki veya tıbbi olmak üzere birçok alanı içerisine kapsar. Aynı zamanda ticari amaçla da en çok tercih edilen diller arasında yer alır. Tercümede uzman kişiler tarafından çevrilmesi gereken dil, gramer yapısı bakımından bozulma yaşamadan aktarım sağlanmalıdır. Birçok kişi tarafından tercih edilen çeviri işlemi, her dili kapsayarak birçok konu içeriğine dayanmaktadır. https://www.tercume.ceviririz.com olarak her çeviri belgesini istenilen kalitede ve dilde aktarım yapmaktayız. Tercüme işleminde belgelerin tam aktarılmasına ve hatasız tercüme yapılmasına dikkat ediyoruz. Bu sebeple de Türkmence ve daha pek çok dilde çeviri işlemini hatasız yaparak kaliteli çalışmalar sunmaya devam etmekteyiz.