• destek@ceviririz.com
  • 0530 477 8090 - 0505 688 6090

Tatarca, 6,5 milyon kişinin konuştuğu Türk dillerine bağlı olan Kıpçak grubuna ait önemli bir dildir. Tataristan’da konuşulmasının yanında SSCB ve Türk Cumhuriyetlerinde de kullanımı mevcuttur. Konuşanların çoğunluğu Rus Federasyonunda yaşayan Tatarlar’dır. Tataristan’da kullanılan iki resmi dilden biridir. Latin uyarlamalı Tatar alfabesi 35 harften oluşmaktadır. Tatar edebiyatının başladığı tarih ise XIII. yy ortalarında gelişim sağlamıştır.

Tatarca’nın Tarihi Gelişimi

Çin kaynaklarına göre Tatarlar dört kısma ayrılmaktaydı. Bu kısımlar ise en eski Moğollar, Kara Tatarlar, Ak Tatarlar ve Vahşi Tatarlar olarak tarihte geçer. Tatarlar öncelikle İdil Bulgar Devleti zamanında İslamiyet’in kabulü ile Arap alfabesi kullanmaktaydı. O dönemlere ait bulunan yazılı metinler oldukça azdır. O tarihlerde bulunan mezar kitabeleri dahi Tatarca yerine Türkçe yazılmıştır. Rusya’da 1710 senesinden itibaren Arap harfli matbaanın kurulması ile XIX. yy da birçok eser basılmıştır. Tatar edebiyatı da bu şekilde gelişim göstererek ilerlemiştir. Aynı aileden bir lehçe olan Kırım Tatarca’ sından ayrılması için de Kazan Tatarca’ sı olarak da adlandırılmıştır. Dünyada en az konuşulan ve bilinen diller arasındadır.

Tatarca Tercümenin Önemi

Tatar dilinin gelişimi ve çeviride ki önemi tarihsel açıdan ve uluslar arası gelişim için oldukça önemlidir. Hem eğitimde hem de gezi sürecinde turizm sektörüne kadar en çok kullanım alanı olarak görülse de hukuk, tıp, ticaret, teknik alan ve noter onaylı belge çevirilerini kapsaması bakımından tercüme işlemleri önemli bir aracı faktördür. Bu sebeple de dilin farklı ülke vatandaşları ile iletişimin gelişmesi amaçlanmaktadır. Çeviri her ülkenin farklı ülkeler ile etkileşimde olduğunun en büyük kanıtıdır.

Tatar dili dünyada en az konuşulan diller arasında yer alsa da gezi esnasında ve çeşitli konu kapsamında resmi ve bireysel amaçla tercüme edilmesi gerekebilir. Alanında profesyonel tercümanlarımız sayesinde birçok dünya dilinin tercümesini yaptığımız gibi aynı zamanda Tatarca çeviri için de istenilen hedef dile aktarım sağlamaktayız. Tercih edilen çeviri konusunu en iyi şekilde ve hızlı bir aktarım ile sunan https://www.tercume.ceviririz.com olarak talep edilen her dilde hazırlamaktayız. Müşteri memnuniyetine önem veren tercüme firmamız tarafından kaliteli bir çeviri işlemi yapılarak hatasız bir çalışma sunmaya devam ediyoruz.